.
.
.
.
صفحه خانگی بافتنی

بافت های توری بادومیل

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- بافت های توری بادومیل

بافت های توری بادومیل 
 
طرح قلب
                                 

  دانه ها قابل قسمت به عدد13 به اضافه یک دانه برای اول کار ی دانه برای اخر کار.

   رج های زوج همانطور که دانه ها دیده می شود بافته می شود                                                                                                                                                      رج1= 6دانه اززیر .یک دانه هوایی.دوتایکی اززیر...

بافت های توری بادومیل

بافت های توری بادومیل

بافت,توری,دانه,اضافه,شود,زوج,هوای,اضافه یک دانه برای اول,قسمت,اضافه,قلب,اضافه یک دانه برای اول,زوج,شود,کاموا

6دانه اززیر.منظور از دانه هوایی همان ژته می باشد.


رج3=4دانه اززیر.دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی .

دوتایکی اززیر. 4دانه اززیر.

رج5=3دانه اززیر.دوتایکی اززیر.سه تااززیر.یک دانه هوایی

دوتایکی اززیر.3دانه اززیر.

رج7=دوتااززیر .دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی.5دانه اززیر.

یک دانه هوایی. دوتایکی اززیر.دودانه اززیر.

رج 9= یکی اززیر.دوتایکی اززیر. یک دانه هوایی.7دانه اززیر.

یک دانه هوایی.دوتایکی اززیر.دو دانه اززیر.

رج11= دودانه اززیر. یک دانه هوایی.4دانه اززیر. یک دانه هوایی.

دوتایکی اززیر.سه دانه اززیر.یک دانه هوایی. دوتایکی اززیر.

رج13= یک دانه اززیر. یک دانه هوایی. دوتایکی از زیر.یکی اززیر.

یک دانه هوایی. دو دانه اززیریکی شود.یک دانه اززیر.دوتایکی از

زیریک دانه هوایی. یک دانه اززیردودانه اززیر یکی شود. یک دانه

هوایی یک دانه اززیر.دوتایکی اززیر.یک دانه هوایی.یک دانه اززیر.

رج15= دوتااززیر. یک دانه هوایی. دوتایکی از زیر.یک دانه هوایی.

سه تایکی اززیر.یک دانه هوایی.دوتایکی از زیر.یک دانه هوایی.

دودانه اززیر.
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران


برچسب ها:
توری
.
دانه
.
اضافه
.
شود
.
زوج
.
هوای
.
اضافه یک دانه برای اول
.
قسمت
.
اضافه
.
قلب
.
اضافه یک دانه برای اول
.
زوج
.
شود
.
کاموا
.
.

مروری بر گذشته

.
.
.