.
.
صفحه خانگی بافتنی -آموزش بافتنی بافت جای دکمه در بافتنی - آکاایران
.
.

بافت جای دکمه در بافتنی - آکاایران

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی
 
بافت جای دکمه در بافتنی :

درصورتی که حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی بافته نشده باشد

باید از کناره بافت اقدام به دانه گیری کرد.بافرو بردن میل درون بافت

وبیرون کشیدن نخ به تعدادلازم دانه گیری می کنید...

بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی


بافتنی -آموزش بافتنی - بافت جای دکمه در بافتنی

 

یکی از روش های جادکمه دربافتنی به این صورت است که

بانخ اضافی در حای مشخص به اندازه ای که می خواهید جا

دکمه داشته باشید شروع به ساده بافی به صورت می کنید

تا دورج بافته وبعدبا نخ اصلی شروع به بافت می کنید.ودر اخر

نخ فرعی راکشیده وسوزن ونخ را از داخل دانه ها مطابق شکل

عبور می دهید.
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران

 

 


برچسب ها:
دکمه
.
در
.
بافتنی
.
دکمه
.
حاشیه
.


.

مروری بر گذشته

.
.
.
.
.
.
.