.
.
.
.
صفحه خانگی بافتنی

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل  
 
برای پاها ٨٠ دانه سر بیاندازید به ارتفاع ٣٠ سانتی متر ببافید دانه ها را در سنجاق گرفته کناربگذارید.(٢بار)

حال دانه های هر دوپا را باهم دریک میل بگیریید وتنه وسر وکلاه  راببافید  دراخر...

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

بافت,مرحله,عروسک,بافتنی,دانه,مرحله,ارتفاع,سنجاق,برا,حال,مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل,ارتفاع ٣٠ سانتی متر ببافید,سنجاق,ارتفاع,ارتفاع,مرحله

نخ وسوزن را از داخل دانه ها عبور داده بعد از اینکه بدن وپاها را با الیاف پر کردید

نخ را بکشید ودانه هارا جمع کنید.(قد کلی عروسک ٨٠ سانت میباشد)

دست ها راهم مانند شکل ببافید(٦٠ دانه سر بیاندازید.)

درز دست ها را دوخته با الیاف پر کنید ودر محل مناسب بدوزید.

برای حالت دادن به مچ دست وگردن با سوزن نخ محل موردنطر را کمی چین بدهید
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران


برچسب ها:
مرحله
.
عروسک
.
بافتنی
.
دانه
.
مرحله
.
ارتفاع
.
سنجاق
.
برا
.
حال
.
مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل
.
ارتفاع ٣٠ سانتی متر ببافید
.
سنجاق
.
ارتفاع
.
ارتفاع
.
مرحله
.
.

مروری بر گذشته

.
.
.