.
.
.
.
صفحه خانگی بافتنی

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

در این پست از سایت آکاایران برای شما آموزش جدیدترین عروسک های بافتنی را آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل  
 
برای پاها ٨٠ دانه سر بیاندازید به ارتفاع ٣٠ سانتی متر ببافید دانه ها را در سنجاق گرفته کناربگذارید.(٢بار)

حال دانه های هر دوپا را باهم دریک میل بگیریید وتنه وسر وکلاه  راببافید  دراخر...

بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

عروسک بافتنی,عروسک بافتنی سیندرلا,عروسک بافتنی با قلاب,عروسک بافتنی مامی سایت,عروسک بافتنی خرگوش,عروسک بافتنی فرزانه مستعلی,عروسک بافتنی جدید,عروسک بافتنی ساده,عروسک بافتنی حاجی فیروز,عروسک بافتنی بابانوئل,بافتنی -آموزش بافتنی

نخ وسوزن را از داخل دانه ها عبور داده بعد از اینکه بدن وپاها را با الیاف پر کردید

نخ را بکشید ودانه هارا جمع کنید.(قد کلی عروسک ٨٠ سانت میباشد)

دست ها راهم مانند شکل ببافید(٦٠ دانه سر بیاندازید.)

درز دست ها را دوخته با الیاف پر کنید ودر محل مناسب بدوزید.

برای حالت دادن به مچ دست وگردن با سوزن نخ محل موردنطر را کمی چین بدهید

------------

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

اندازه :ارتفاع منگوله بافتنی از کف پا تا منگوله کلاه ۸ سانتی متر می باشدمواد لازم :کاموای سفید ، کاموای قرمز ، کاموای زرد ، پنبهآموزش بافت تنه و سر گوله برفی بافتنی :از لبه پایینی آن شروع کرده با کاموای سفید ۱۴ ذلنه سر اندازیدیک راه رو ببافیدراه بعد : زیر و به هر دانه یک دانه بیفزایید ، ۲۸ دانه می شودراه بعد : روراه بعد : ( یک دانه زیر ، به دانه بعدی یک دانه بیفزایید ) تا آخر  – ۴۲ دانه می شودبا یک راه رو شروع کرده ۲۵ راه ساده ببافیدفرم دادن بالای سر :راه بعد : یک دانه زیر ، ۲ دانه از زیر با هم یکی کنید تا آخر – ۲۸ دانه می شودراه بعد : روراه بعد : ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید) تا آخر – ۱۴ دانه می شوددانه ها را بصورت شل جمع کنیددوختن و تکمیل :انتهای راه ها را به هم بدوزید. این درز در مرکز پشتی گوله برفی قرار خواهد گرفت. یک رشته کاموا از درون دانه های لبه سرانداخته عبور داده و کاملا بکشید.انتهای رشته کاموا را در بافت محکم کنید . طرف صحیح را در خارج قرار داده و درون آن را پر از پنبه کنبددور گوله برفی در وسط باید ۲۳ سانتی متر شود. رشته کاموای متصل به محل دانه های جمع شده را کاملا کشیده و در بافت محکم کنید.چشم ها :با سنجاق ته گرد محل چشم ها را علامت گذاری کرده و محل آن ها در راه سوم زیر اولین راه فرم دادن بالای سر و با فاصله ۴ دانه از هم می باشد .با یک رششته کاموای مشکی سوزن را نخ کرده از محل چشم ها خارج کنیدسوزن را از روی ۲ دانه پایین آن بطور عمودی عبور داده وارد دانه دوم کرده و از زیر ۲ دانه مذکور بطرف محل اولیه رفته سوزن را خارج کنیدطی این عمل یک بخیه کامل می شود . حال ۲ مرتبه دیگر این بخیه ها را تکرار کنید . چشم دوم به همین ترتیب استدهان :دهان را به صورت بخیه کار کنید .با سنجاق ته گرد محل دهان را در مرکز راه ششم زیر قسمت پایینی چشم ها علامت گذاری کنیدبا کاموای مشکی سوزن را نخ کرده و دو بخیه کوچک به فرم عدد هفت فارسی در محل بدوزید به طوریکه پایین ترین قسمت این عدد در محل علامت گذاری شده قرار گیردگونه ها را توسط مداد قرمز گلی کنیدپاها :( دو عدد تهیه گردد ) از لبه پایینی آن شروع کرده با استفاده از کاموای سفید ۱۳ دانه سر بیندازید . یک راه رو ببافید .راه بعد : زیر بدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید – ۲۶ دانه شودبا یک راه رو شروع کرده و ۷ راه ساده ببافیدراه بعد : ۴ دانه زیر ، ( یک دانه را بدون بافتن به شکل دانه زیر از روی میل چپ به روی میل راست منتقل کنید ، ۲ دانه را از زیر یکی کنید دانه بافته شده را از داخل دانه بافته نشده درآورده و روی نوک میل راست بگیرید ) ۶ مرتبه تکرار گردد ، ۴ دانه زیر – ۱۲۴ دانه شود۸ راه ساده بافته سپس کور کنیددست ها : از لبه بالایی دست شروع کرده با کاموای سفید ۱۴ دانه سراندازید ۸ راه ساده ببافیدراه بعد : ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید )  تا آخر – ۷ دانه شوددانه ها را بصورت محکم جمع کنید.

-------------

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

مواد لازم:کاموا 25 گرمی سفید رنگ 1 عددکاموا 25 گرمی آبی رنگ 1 عددکاموا 25 گرمی زرد تیره 1 عددکاموا 100 گرمی مسی 1 عددکاموا 100 گرمی زرد کمرنگ 1 عددکاموا 100 گرمی قهوه ای رنگ 1 عددنکته: با استفاده از میلهای 3 میلیمتری و با روش دو میل سربیاندازید. این نکته در بافتن پترنهای کوچک خیلی مهم است. تمام پترنها را با بافت زیر شروع کنید، مگر اینکه چیز دیگر گفته شود.بدن و سرسرانداختن: 12 دونه برای بدنه با رنگ مسی سربیاندازید و دو ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید.ردیف افزایش اول: بعد از هر دونه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها 24)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 36) سه ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایش سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایش چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی پنجم: (دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 72) 25 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (دو تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 60) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم: (دو تا از زیر ببافید، ، دو تا یکی کنید ، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 48) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن سرردیف افزایش اول: ( دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 56) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی دوم: ( 3 تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 64) 13 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: 4 تا از زیر ببافید، (دو تا یکی کنید، 3 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 52) 5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید، 1 تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 39) 3 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی از سوم:(1 تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید) تا انتها. (تعداد دانه ها 26)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی چهارم: (دوتایکی کنید)، تا انتها. (تعداد دانه ها 13).کاموا را ببرید و مقداری از کاموا را نگه دارید. سپس کاموا را داخل دانه ها کرده و کشیده و سفت کنیددم (یک عدد)30 دانه با کاموای مسی سربیاندازید و 6 ردیف، یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید.سطر کاهشی اول: (6 تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 4 تا ببافید) دوبار، 2 تا ببافید، (تعداد دانه ها 26)3 ردیف به صورت یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم: : (5 تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 2 تا ببافید) دوبار، 2 تا ببافید، (تعداد دانه ها 22)3 ردیف به صورت یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن بازوی بالا4 دانه را در ابتدا دو رج کور کنید (دانه های باقیمانده 14)ردیف بعد: یک دونه را در ابتدا و انتها کم کنیدریدف بعد: از رو ببافیددو ردیف آخر را سه بار تکرار کنید (دانه های باقیمانده 6)تمام دانه ها را کور کنیدلباس (دو عدد ببافید)32 دانه با استفاده از رنگ آبی برای لبه یقه سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید3 ردیف از زیر ببافید3 ردیف، یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، و با ردیف رو شروع کنیدردیف افزایشی اول: 2 تا زیر ببافید، (یکی اضافه کنید، 4 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 38) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی دوم: 2 تا زیر ببافید، (1 زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 4 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 44) 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی سوم: 2 تا زیر ببافید، (1 زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 5 تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 50) 11 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن دم پیراهن4 دانه در ابتدای 2 ردیف کور کنید (دانه های باقیمانده 42) یک دانه را در ابتدا و انتهای 3 ردیف بعد کور کنید (دانه های باقیمانده 36)ردیف بعد: از رو ببافیدیک دانه در ابتدا و انتهای 2 ردیف بعد کور کنید (دانه های باقیمانده 32)ردیف کاهشی بعد: 2 تا کور کنید، تا 2 تا مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده 29)ردیف کاهشی بعد: 2 دانه کور کنید، تا 2 تا مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده 26)تمام دانه ها را کور کنیدبافتن دم لباس4 دانه را در شروع دو ردیف اول کور کنید. (دانه های باقیمانده 42)یک دونه را در ابتدا و انتهای سه ردیف بعد کم کنید (دانه های باقیمانده 36)ردیف بعد: از رو ببافیدیک دونه را در ابتدا و انتهای دو ردیف بعد کم کنید (دانه های باقیمانده 32)ردیف کاهشی بعد: 2 دونه را کور کنید، تا دو دانه مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده 29)ردیف کاهشی بعد: دو دونه را کور کنید، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید. (دانه های باقیمانده 26)کل دانه ها را کور کنیددامن پائین17 دانه با رنگ آبی سربیاندازید و سه ردیف یک ردیف زیر یکی ردیف رو ببافیدتمام دانه را کور کنیدبالها (دو عدد ببافید)22 دانه با رنگ آبی سربیاندازید و 2 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی اول: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 7 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 26)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 9 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 30)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 11 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 34)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، 13 تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، 2تا ببافید (دانه های باقیمانده 38)ردیف کاهشی اول: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 14 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 34)سه ردیف از رو ببافید، دو ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، با ردیف زیر شروع کنید، 2 ردیف زیر ببافیدردیف کاهشی دوم: به رنگ مسی کاموا را عوض کنید، یکیببافید، (دو تایکی کنید، 12 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 30)سه ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی سوم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 10 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 26)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی چهارم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 8 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 22)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی پنجم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 6 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 18)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی ششم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 4 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 14)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی هفتم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، 2 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها 10)ردیف بعد: از رو ببافیدتمام دانه ها را کور کنیدپاها (4 تا ببافید)18 دانه با زرد کمرنگ برای مرکز سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن اولین ناخنردیف بعد:4 تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و با این 6 دونه *7 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدیک دونه در ابتدا و انتهای ردیف بعد کم کنید (تعداد دانه ها 4)ردیف بعد: از رو ببافیدکور کنید.**بافتن دومین ناخنکاموا را به 13 دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافیدبافتن سومین ناخنکاموا را به 9 دونه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این 6 دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافیدبافتن چهارمین ناخنکاموا را به 5 دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، تا انتها ببافیذ. (تعداد دانه ها 6)همانند ناخن اول از * تا ** ببافیدچشمها (دو تا ببافید)30 دانه را با رنگ خاکستری تیره برای لبه بیرونی سربیاندازید و دو ردیف یکی ردیف زیر یکی ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (یکی ببافید، دو تا یکی کنید) تا انتها (تعداد دانه ها 20)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی دوم: ( تا انتها دو تا یکی کنید) (تعداد دانه ها 10)کاموا را ببرید، و مقداری را نگه دارید. کاموا را از درون دانه ها رد کنید و بکشید و محکم کنیدچشمها (دو تا ببافید)14 دونه با زد تیره برای پشت چشمها سربیاندازید و 4 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید، مقداری نگه دارید. کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنیدپلکها (دو تا ببافید)7 دونه با رنگ گردوئی سربیاندازید و یکی ردیف ببافیددر ابتدا و انتها دو ردیف بعد یک دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 3)تمام دانه ها را کور کنیدمنقار (یکی ببافید)6 دونهبا رنگ زردکمرنگ برای لبه بالا سربیاندازید و 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید و مقداری نگه دارید.کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنید.کلاه (یکی ببافید)66 دونه با رنگ آبی سربیاندازید و 7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو دو ردیف با رنگ آبی و دو ردیف با رنگ سفید ببافید.سطر کاهشی اول: (دو تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید تا انتها. (تعداد دانه ها 55)7 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی دوم: (1 تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 44)7 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی سوم: (1 تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، 1 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 33)5 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی چهارم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 4 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 28)7 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی پنجم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 3 تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 23)9 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی ششم: 2 تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 2 تا رو ببافید) 5 بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها 18)11 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی هفتم: 2 تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، 1 تا رو ببافید) 5 بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها 13)14 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدیک دونه در ابتدا و انتهای ردیف بعد کم کنید.3 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید4 ردیف آخر را سه بار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها 5)کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.بدن و سر(یکی ببافید)8 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی اول: برای هر دانه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها 16)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی ببافید) تا انتها (تعداد دانه ها 24)5 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (دو تا ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 20)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی دوم: (دو تا ببافید، دو تا یکی کنید، 1 تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 16)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی سوم: (1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، 1 تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها 12)سه ردیف برای گردن یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیداضافه کردن برای سرردیف بعد: یکی ببافید، (یکی اضافه کنید) 10 بار، یکی ببافید. (تعداد دانه ها 22)7 ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی: (دو تا یکی کنید) تا انتها (تعداد دانه ها 11)کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.پاها و دست (4 تا ببافید)9 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید و 6 ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.چشمها (دو تا ببافید)5 دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید. کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.

--------------

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

نام عروسی:Pokemon Pichu Plushیی شخصیت یارتونی می باشدشماره میل قلاب بافی: 4/4.25mmسر:2تا زنجیره ببافیددور1: 6تا پایه یوتاه در زنجیره دومدور2: 2تا پایه یوتاه در هر زنجیره (12پایه یوتاه)دور3: { 1 پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور4: { 2تا پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور5: { 3تا پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)دور6: { 4تا پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (36پایه یوتاه)دور7: { 5تا پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (42پایه یوتاه)دور8: { 6تا پایه یوتاه - 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 6بار تیرار. (48پایه یوتاه)دور9تا12: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره. (48پایه یوتاه در هر دور)دور13: { 6تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (42پایه یوتاه)دور14: { 5تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (36پایه یوتاه)دور15: { 4تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)قسمت سر را پر ینیددور16: { 3تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور17: { 2تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور18: { 1 پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (12پایه یوتاه)پر یردن سر را یامل ینیدنخ را از زنجیره ها رد ینید و بیشید تا جمع بشه.بدن:دورهای 1تا7 سر را برای بدن تیرار ینیددور8تا11: 1پایه یوتاه در هر زنجیره. (42پایه یوتاه در هر دور)دور12: { 5تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (36پایه یوتاه)دور13: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره. (36پایه یوتاه)دور14: { 4تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)دور15: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره. (30پایه یوتاه)دور16: {3تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور17: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره. (24پایه یوتاه)دور18: { 2تا پایه یوتاه - 1 یاهش } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور19: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره. (18پایه یوتاه)قسمت بدن را پر ینیدقسمت بالای بدن (گردن) را باز بذارید و قسمت پایین را ببندید.گوش ها:با نخ رنگ زرددور1: 4تا پایه یوتاه در مجیی رینگدور2: { 1 پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 6 پایه یوتاه )دور3: { 2تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 8 پایه یوتاه )دور4: { 3تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 10 پایه یوتاه )دور5: { 4تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 12 پایه یوتاه )دور6: { 5تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 14 پایه یوتاه )دور7: { 6تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 16 پایه یوتاه )دور8: {  7تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 18 پایه یوتاه )دور9: { 5تا پایه یوتاه – 2تا یاهش } 2بار تیرار. ( 14 پایه یوتاه )دور10: { 5تا پایه یوتاه – 2تا یاهش } 2بار تیرار. ( 12 پایه یوتاه )دو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه یوتاه ببافید تا بهم وصل بشن(رده مشیی ینار گوش ها رو هر چه سعی یردم نتونستم بفهمم یه چطوری بافته)دست ها:دور1: 8تا پایه یوتاه در مجیی رینگدور2: { 3تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 10 پایه یوتاه )دور3تا7: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره  (10 پایه یوتاه )قسمت دست ها را یم پر ینیدپاها:دور1: 6تا پایه یوتاه در مجیی رینگدور2: { 2تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 8 پایه یوتاه )دور3: { 3تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی زنجیره } 2بار تیرار. ( 10 پایه یوتاه )دور4تا7: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره (10 پایه یوتاه )قسمت پاها را پر نینیددو لبه را روی هم بذارید و 5تا پایه یوتاه ببافید تا بهم وصل بشندم:(2تا ببافید)رج1: 11تا زنجیره ببافید. از زنجیره دوم شروع ینید و در هر زنجیره 1 پایه یوتاه ببافید (10 پایه یوتاه )رج2: یی زنجیره ببافید. از زنجیره اول (زنجیره های پایه یوتاه رج قبل) در هر زنجیره یی پایه یوتاه ببافید (10 پایه یوتاه )7تا زنجیره ببافیدرج3: از زنجیره دوم در هر زنجیره 1 پایه یوتاه ببافید.بافت رو ادامه بدید و 5تا پایه یوتاه در زنجیره های رج2 ببافید ( 11 پایه یوتاه )رج4تا7: 1 پایه یوتاه در هر زنجیره ( در هر رج 11 پایه یوتاه )لبه های دو تیه را روی هم بگذارید و دورتادور را پایه یوتاه ببافید. فقط وقتییه به 6گوشه ها میرسید 3تا پایه یوتاه در یی زنجیره ببافید(مثلا وقتییه رج 7تمام شد در زنجیره اول 3تا پایه یوتاه می بافید، سپس 9تا پایه یوتاه ، در زنجیره 11، 3تا پایه یوتاه)امیدوارم تونسته باشم مفهوم رو برسونم!!!!گردنبند:22تا زنجیره ببافید (زنجیره پایه)از زنجیره دوم شروع ینید و 7تا پایه یوتاه ببافید.4تا زنجیره ببافید. یی بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه یوتاه ، 1 پایه بلند تیی، 1 پایه یوتاه در زنجیره 9 از زنجیره پایه.3تا زنجیره ببافید. یی بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه یوتاه ، 1 پایه یوتاه در زنجیره 10 از زنجیره پایه.3تا زنجیره ببافید. یی بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه یوتاه ، 1 پایه یوتاه در زنجیره 11 از زنجیره پایه.4تا زنجیره ببافید. یی بخیه در زنجیره دوم، 1 پایه یوتاه ، 1 پایه بلند تیی، 1 پایه یوتاه در زنجیره 12 از زنجیره پایه.1 پایه یوتاه در هر زنجیره های 13تا22 از زنجیره پایه.

--------------

عروسک بافتنی، بافت مرحله ای عروسک های بافتنی بادومیل

دهان:2تا زنجیره ببافیددور1: 5تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (10پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 5بار تیرار. (15پایه یوتاه)دور4: 15تا پایه یوتاهسر:2تا زنجیره ببافیددور1: 6تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (12پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور4: { 2تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور5: {‌ 3تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)دور6: { 4تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه }‌ 6بار تیرار. (36پایه یوتاه)دور7: { 5تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (42پایه یوتاه)دور8 تا 19: 42تا پایه یوتاه در هر دوردور20: { 5تا پایه یوتاه – 1یاهش } 6بار تیرار. (36پایه یوتاه)دور21: { 4تا پایه یوتاه – 1یاهش } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)دور22: 4تا پایه یوتاه – 1یاهش‌ } 5بار تیرار. (25پایه یوتاه)دهان و چشمها را به سر وصل ینیددور23: {3تا پایه یوتاه – 1یاهش } 5بار تیرار. (20پایه یوتاه)قسمت سر را پر ینیددور24: { 2تا پایه یوتاه – 1یاهش } 5بار تیرار. (15پایه یوتاه)بدن:2تا زنجیره ببافیددور1: 6تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (12پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور4: { 2تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور5: { 3تا پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در یی حلقه } 6بار تیرار. (30پایه یوتاه)دور6تا16: 30پایه یوتاه در هر دوردور17: { 3تا پایه یوتاه – 1یاهش } 6بار تیرار. (24پایه یوتاه)دور18: { 2تا پایه یوتاه – 1یاهش } 6بار تیرار. (18پایه یوتاه)دور19: 18تا پایه یوتاهقسمت بدن را پر ینید و به سر وصلش ینیددست ها و پاها:2تا زنجیره ببافیددور1: 6تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (12پایه یوتاه)دور3تا9: 12تا پایه یوتاه در هر دوردست ها و پاها رو هم پر ینید و به بدن وصل ینیدگوش ها:2تا زنجیره ببافیددور1: 5تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (10پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2پایه یوتاه در یی حلقه } 5بار تیرار. (15پایه یوتاه)دور4: 15تا پایه یوتاهدور4 را تا جایی یه طول گوش 4ونیم سانتی متر بشه ادامه بدینگوش هارو بالای سر وصل ینیددم:2تا زنجیره ببافیددور1: 5تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (10پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2پایه یوتاه در یی حلقه } 5بار تیرار. (15پایه یوتاه)دور4تا6: 15تا پایه یوتاهقسمت دم را پر ینید و به پشت بدن وصل ینیدهویج:2تا زنجیره ببافیددور1: 6تا پایه یوتاه در حلقه دوم از زنجیرهدور2: 2تا پایه یوتاه در هر حلقه (12پایه یوتاه)دور3: { 1پایه یوتاه – 2تا پایه یوتاه در هر حلقه }دور4تا13: 18تا پایه یوتاه در هر دوردور14: { 1پایه یوتاه – 1یاهش } 6بار تیرار. (12پایه یوتاه)دور15تا17: 12تا پایه یوتاه در هر دورقسمت هویج را پر ینیددور18: { 1حلقه را نبافید – 1پایه یوتاه } 6بار تیرار. (6پایه یوتاه)برگ:{ 6تا زنجیره ببافید – 5تا پایه یوتاه از حلقه دوم زنجیره } 3بار تیراریعنی 5تا زنجیره یه داریم، 5تا پایه یوتاه در هر 5 زنجیره میبافیم و به زنجیره اولین پایه یوتاه بخیه میزنیدیه به شیل یی دایره در میاداین یار را3بار انجام بدیدبرگ را به بالای سر هویج وصل ینید

 ویرایش وتلخیص:آکاایران


برچسب ها:
عروسک بافتنی سیندرلا
.
عروسک بافتنی با قلاب
.
عروسک بافتنی مامی سایت
.
عروسک بافتنی خرگوش
.
عروسک بافتنی فرزانه مستعلی
.
عروسک بافتنی جدید
.
عروسک بافتنی ساده
.
عروسک بافتنی حاجی فیروز
.
عروسک بافتنی بابانوئل
.
بافتنی -آموزش بافتنی
.
.

مروری بر گذشته

.
.
.