نکاتی در مورد بافتنی
اتوی بخار,تماس مستقیم,موجب,میشود,متری,تماس,اتوکردن,زیر

نکاتی در مورد بافتنی
 

اتوکردن بافتنی

اتوی بخار را ازفاصله ۵سانتی متری روی بافتنی بگیرید .تماس مستقیم

اتو باکاموا موجب شلی بافت میشود...

شناخت کاموا:

کاموای پشمی– بهترین روش برای شناخت کاموای پشمی قرار دادن

زیر ذره بین است اگر طول الیاف وجعد ان بیشتر باشد پشم مر غوبی

است.پس از مشاهده تارهای پشم زیر ذره بین الیاف انرا می سوزانند

الیاف پشم مرغوب در هنگام سوختن بکندی می سوزد و بوی مو و پر

سوخته می دهدذغالش سیاه وکدر شده و زیر انگشتان نرم میشود.

پشم مصنوعی هنگام سوختن شعله ور می شود.

طریقه شستن پشم

انواع مواد پاک کننده ضعیف برای شتشوی پشم مناسب است.در

صورتی که اب خیلی گرم وصابون قلیایی باشد پشم به حالت نمد

در میاید.

سفید گری پشم:

برای بیرنگ کردن پشم سفید که در اثر شتشو زرد شده قبلا انراوزن

کرده ونسبت به وزن مقدار ٢% پتاسیم پرمنگنات و۵% هیدروسولفیت

دوسودویا بی سولفیت دوسود تهیه کرده لباس را خوب شسته و در

حالی که هنوز تر است انرا وارد محلول زیر قرار دهید.

٣٠ برابر وزن کالا اب سرد دریک ظرف ریخته ومحلول پر منگنات را اضافه

کنید ولباس را به مدت ١۵ تا٣٠ دقیقه در محلول قرار داده وچندبار زیر ورو

کنید سپس انرا خارج کرده وبا اب سرد خوب بشویید وبعد درظرف همان

مقدار اب ۶٠ درجه ریخته وهیدروسولفیت را به ان اضافه کنیدولباس را

به مدت ١الی۴ساعت دران قرار دهید دراین مدت چند بار انرا زیر وروکنید

بعد بیرون اورده وبا اب سردبشویید ودر سایه خشک کنید.

توجه –

ظرف محلول بیرنگ کننده نباید از مس سفید ویالعابی باشد اگر

لباسی دکمه فلزی یا زیپ فلزی داردقبلا باید انهاراازلباس جدا کرد.

ویرایش وتلخیص:آکاایران

 

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :