به نقل از آکاایران: روبان دوزی یکی از هنرهای زیبا و جالب بانوان است که با استفاده از روبان به دوخت انواع گل می پردازند. در این مطلب آموزش گل روبانی را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را ببینید.

گل روبانی

 دوخت گلبرگ های لاله را مرحله به مرحله برای شما گذاشتم شکوفه ها هم گره فرانسوی هستند.

گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

دوخت گل روبانی

 

گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

گل روبانی

 
گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

دوخت گل روبانی

گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

آموزش گل روبانی

گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

آموزش گل روبانی

 
گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

دوخت گل روبانی

 
گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

دوخت گل روبانی

 
گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

آموزش گل روبانی

 
گل روبانی,گل روبانی سیم دار,گل روبانی روی لباس

دوخت گل روبانی

 
گردآوری: بخش خانه داری آکاایران