به نقل از آکاایران: همیشه وسایل دست ساز نشانگر ذوق، سلیقه و ابتکار شماست. لذت استفاده از وسایلی که در ساخت آن ها سهیم بودید از وسایلی که می خرید بیشتر است. بنابراین با یادگیری ساخت دستبند مهره و بافتنی به غیر از آشکار کردن ذوق وسلیقه خود، لذت بیشتری نیز از استفاده اش ببرید.

آموزش ساخت انواع دستبند

آکاایران: همیشه وسایل دست ساز نشانگر ذوق، سلیقه و ابتکار شماست. لذت استفاده از وسایلی که در ساخت آن ها سهیم بودید از وسایلی که می خرید بیشتر است. بنابراین با یادگیری ساخت دستبند مهره و بافتنی به غیر از آشکار کردن ذوق وسلیقه خود، لذت بیشتری نیز از استفاده اش ببرید.

وسایل لازم:

  • 130 سانتیمتر نخ دلخواه
  • 50 تا 70 عدد منجوق یا مهره دلخواه
  • یک دکمه دو سوراخه 10 تا 13 میلیمتری
  • قیچی 

روش ساخت:

طرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

شیوه ساخت دستبند

آکاایران: نخ را به دو اندازه 65 و 47 سانتی ببرید. نخ بلندتر را در دستتان از وسط تا کنید. یک سر نخ کوتاهتر را در راستای هر دو انتهای نخ بلندتر قرار دهید. اضافه آن را بالای قسمت تا شده تا کنید و دو حلقه کنار هم درست کنید.

در حدود 2.5 سانتی بالای آن حلقه ها یک گره بزنید. یکی از نخ ها را بچینید و 3 تای دیگر را بگذارید به همان اندازه بمانند.

طرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

شیوه ساخت دستبند

حالا شروع به بافتن کنید. بعد از حدود سه سانت بافتن، مهره ها را بکار ببرید. یک مهره در نخ سمت چپی بگذارید و ببافید.

طرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

ساخت دستبند

همینطور ادامه دهید تا به 2.5 سانت آخر برسید و این قسمت را خالی ببافید.

طرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

طرز ساخت دستبندطرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

شیوه ساخت دستبند

یک گره بزنید و آن را با گره دیگری محکم کنید.

طرز ساخت دستبند,طرز ساخت دستبند دوستی,طرز ساخت دستبند با منجوق

شیوه ساخت دستبند

اضافی آن را بچینید.

دستبند شما آماده است.

گردآوری خانه داری اکاایران