.
.
.
.

بافت مرحله ای کفش نوزاد - آکا

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا - بافت مرحله ای کفش نوزاد

,اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا

بافت مرحله ای کفش نوزاد

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو, نظافت, لکه گیری, شستشوی منزل, آموزش بافتنی, آموزش بافت کفش نوزاد, بافت کفش نوزاد, کفش نوزاد بافتنی, نظافت منزل, گل و گیاه, نکات مهم آشپزی, نکات آشپزی, آموزش بافتنی, فصل سرما, هنر در خانه, بافتنی, بافت لباس

طرزبافت : ابتدا ٤٥ دانه سر انداخته و ٤ رج بافت رکن  ببافید وسط بافت را علامت بزنید.

در بافت رکن پشت و روی کار از یک جهت بافته می شود.

حال با رنگ دیگر سه رج بافت ساده دارید و دررج بعد ٢ تا یکی یک ژته و ...

٢تایکی یک ژته بافت را ادامه  دهید.

رج بعد دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته شوند.

بافت را تا زده ومجددا با نخ اولی دانه گیری نمایید.

جندرج بافت کشبافت ببافید و باز بارنگ آبی بافت ٢تایکی و یک ژته را ادامه دهید.

بافت را تازده و مجددا بانخ سفید دانه گیری نمایید.٦دانه وسط را به صورت کشبافت ببافید و در شروع و آخر بافت به دانه ها اتصال دهید تا لبه فرم بگیرد تا ٧ تا ٨ رج ادامه دهید.

بافت ٢تا یکی یک ژته را ادامه داده ورج برگشت راهم میبافیم.و جند رج بافت رکن می بافید .

بانخ آبی بافت ٢ تا یکی و یک ژته و.... رج برگشت راهم بافته لبه را تا کرده و بدوزید ، با نخ سفید همین بافت را ادامه  دهید.

درز پهلو و کف کفش را دوخته و منگوله را وصل  کنید .

طرز درست کردن منگوله :

نخ را چند دور به اطراف یک مقوا بپیچید.

مقوا را از داخل ان خارج کنید .

با قلاب چند سانتی متر زنجیر ه ببافید و با نخ اضافه دور نخ ها را ببندید.

نخ ها را با قیچی پر داخت کنید تاب ها به صورت توپ در آیند.

کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا - akairan
برچسب ها:
مهارت های زندگی
.
شستشو
.
نظافت
.
لکه گیری
.
شستشوی منزل
.
آموزش بافتنی
.
آموزش بافت کفش نوزاد
.
بافت کفش نوزاد
.
کفش نوزاد بافتنی
.
نظافت منزل
.
گل و گیاه
.
نکات مهم آشپزی
.
نکات آشپزی
.
آموزش بافتنی
.
فصل سرما
.
هنر در خانه
.
بافتنی
.
بافت لباس
.
.

مروری بر گذشته

.
.
.