به نقل از آکاایران: یک شیشه کریستال با در نقره ای که روی آن با طرح گل بنفشه گلدوزی شده است برای داخل حمام بسیار لوکس و به نمای آن زیبائی خاصی می بخشد...

تزئین بطری ها

- وسائل لازم:
سوزن خیاطی و نخ کوک با رنگ متضاد
تکه کوچک پارچه شماره دوزی سفید، نخ کتانی زرد تیره و روشن، صورتی، شرابی، بنفش تیره و روشن، ارغوانی و مشکی
سوزن شماره دوزی
قیچی
بطری کریستال با در نقره ای
مداد HB تیز

- طرز ساخت:

۱. آکاایران: برای مشخص کردن وسط پارچه دو ردیف کوک به صورت افقی و عمودی بدوزید.
۲. هر مربع رنگی روی نقشه معرف یک دوخت ضربدری است که روی یک خانه پارچه کار شده است. مطابق نقشه طرح را با نخ سه لا و دوخت ضربدری از مرکز به طرف بیرون گلدوزی کنید.
۳. کارت یا مقوای روی در بطری را برداشته و آن را روی تکه گلدوزی تمام شده قرار دهید. اطراف مقوا را با مداد تیزی رسم کنید.
۴. گلدوزی را از سمت داخل خط مداد ببرید و در سرپوش بطری قرار دهید. 

ویرایش وتلخیص:آکاایران