به نقل از آکاایران: آموزش بنفشه روی سبد تزئینی و چند نمونه بنفشه روبان دوزی شده. در این مطلب آموزش گل بنفشه روبان دوزی شده را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این مطلب را مطالعه کنید.

روبان دوزی

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

روبان زرد رو روی قسمت طولش تا بزنین اینجوری یه مربع با طول و عرض مساوی به دست میاد مربع رو روی قطرش تا بزنین تا بشه یه مثلث!

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین.

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

روبان دوزی

با چسب حرارتی این قسمت را بچسبونین .

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه رو بسازین فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیره .

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

به این شکل

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

اینم پرچم بنفشه ست!

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

پرچم رو وسط گل بچسبونین.

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه رو بسازین!

روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

 
روبان دوزی,ساخت گل بنفشه,ساخت گل بنفشه با روبان

آموزش روبان دوزی

گردآورِ: بخش خانه داری آکاایران