چگونه با سوزن دوقلو بدوزیم
اگر برای دوختن از چرخ سردوزی استفاده نکنید و یا هنگام دوختن، یک نوار پارچه ای نگه دارنده زیر درز نگذارید ممکن است لبۀ پارچه هنگام دوختن کشیده یا موج دار شود.برا

دوخت با سوزن دوقلو

در تی شرت های آماده معمولاً لبۀ پایین لباس با چرخ میاندوز دوخته می شود. نمای این دوخت از روی لباس شبیه به دو ردیف دوخت مستقیم موازی و از پشت شبیه به دوخت زیگزاگ است.  چرخ های سردوزی معمولی  چنین دوختی ندارند  و چرخ خیاطی مخصوصی برای دوختن به این صورت لازم است.  اما از آنجایی که اغلب خیاطان خانگی این ماشین را در اختیار ندارند در اینجا روشی دیگر را برای انجام این دوخت به شما آموزش می دهیم.

اگر تا به حال دوختن پارچه های کشی را امتحان کرده باشید می دانید که ممکن است با  چه مشکلاتی مواجه شوید. اولین مشکل این است که اگر با دوخت مستقیم بدوزید ممکن است به محض کشیده شدن پارچه دوخت پاره شود. دوم اینکه، اگر برای دوختن از چرخ سردوزی استفاده نکنید و یا هنگام دوختن، یک نوار پارچه ای نگه دارنده زیر درز نگذارید ممکن است لبۀ پارچه هنگام دوختن کشیده یا موج دار شود.

برای حل این مشکل می توانید از سوزن دوقلو استفاده کنید. این سوزن ها دارای یک محور اصلی هستند که دو سوزن موازی به آن متصل است. به همین دلیل می توانید آنها را روی چرخ های معمولی نیز نصب کنید. این سوزن دو ردیف دوخت موازی در روی پارچه و یک ردیف دوخت زیگزاگ در پشت پارچه ایجاد می کند.

 انتخاب سوزن دوقلو

 فاصلۀ بین دو سوزن از 6/1 میلیمتر تا 6 میلی متر متغیر است. از فاصله های کمتر برای رگه دوزی های تزئینی و از سوزن هایی که فاصلۀ بین سوزن ها 4 میلی متر یا بیشتر است برای دوختن لبۀ پایین لباس استفاده می شود.
مراحل دوخت لبۀ پایین لباس با سوزن دوقلو

1- ابتدا خط دوخت لبۀ پایین را به اندازۀ حدوداً 2 سانتی متر از حاشیۀ پارچه علامت بگذارید.

2- لبۀ پایین را به سمت پشت پارچه اتوکنید. و با چند سوزن ته گرد آن را در جای خود نگه دارید. (سوزن ها را از سمت روی لباس بزنید).

3- سوزن دوقلویی که فاصلۀ بین سوزن های آن حداقل 4 میلی متر است را روی چرخ نصب کنید. نخ اول را به صورت معمولی نخ کشی کنید. نخ دوم را از همان مسیری که نخ اول را نخ کشی کرده اید عبور دهید اما آن را از داخل آخرین راهنمایی که بالای سوزن قرار دارد عبور ندهید تا نخ ها به هم گیرنکنند و گره نخورند.

4- لبۀ پایین لباس را زیر پایۀ چرخ بگذارید طوری که روی لباس به سمت بالا باشد. سپس دورتادور لبۀ پایین لباس را به فاصلۀ 2 سانتی متر از لبۀ پایین بدوزید.

5- دوخت را از سمت داخل لباس کنترل کنید. دوخت زیگزاگ باید حاشیۀ پارچه را پاکدوزی کرده باشد. در انتها لبۀ پایین لباس را اتوکنید.

اگر لبۀ پارچه هنگام دوختن، کشیده شده یا موج دار می شود راه حل این است که از پایۀ مخصوص پارچه های کشی استفاده کنید و یا نواری از یک پارچۀ غیر کشی (مانند تور ) زیر پارچه بگذارید و بدوزید. نوع پارچه ای که برای این منظور استفاده می کنید باید طوری باشد که بتوانید بعداً آن را پاره کرده و از لباس جداکنید. بهتر است همیشه قبل از این که لباس اصلی را بدوزید روی یک تکه پارچۀ اضافه انواع دوخت ها را امتحان کنید تا بهترین نوع دوخت را برای آن پارچه پیداکنید.

 

منبع : کوک

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :