چگونه سایز خود را پیدا کنیم؟
با استفاده از اندازه بدن و مشخص کردن کد سایز از روی جدول سایز بدن مشخص می گردد. اندازه های بدن     سینه تا       &n

آکاایران: چگونه سایز خود را پیدا کنیم؟

آکاایران: با استفاده از اندازه بدن و مشخص کردن کد سایز از روی جدول سایز بدن مشخص می گردد.

اندازه های بدن

 

 

سینه

تا                            از

باسن  

تا                             از  

کد اندازه

۸۲                          ۷۸

۸۷                          ۸۳

۳۴

۸۵                         ۸۳

۹۱                          ۸۷

۳۶

۹۰                         ۸۶

۹۵                          ۹۱

۳۸

۹۴                         ۹۰

۹۹                          ۹۵

۴۰

۹۹                          ۹۵

۱۰۴                      ۱۰۰

۴۲

۱۰۴                      ۱۰۰

۱۰۹                      ۱۰۵

۴۴

۱۰۹                      ۱۰۵

۱۱۴                      ۱۱۰

۴۶

۱۱۴                      ۱۱۰

۱۱۹                      ۱۱۵

۴۸

۱۱۹                     ۱۱۵ 

۱۲۴                     ۱۲۰

۵۰

۱۲۴                      ۱۲۰

۱۲۹                      ۱۲۵

۵۲

۱۲۹                      ۱۲۵

۱۳۴                     ۱۳۰

۵۴

۱۳۴                      ۱۳۰

۱۳۹                     ۱۳۵

 
.

منبع : banookade.ir

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :