آموزش خیاطی و دوخت دامن پیلی دوقلو
برا این الگو بسته به مدل دلخواه می تونید از الگوی تنگ اولیه یا فون استفاده کنید.که آموزش هر دو در سایت بانوکده موجود است.پس الگوی فون را از اینجا…,آموزش خ

آکاایران: برا این الگو بسته به مدل دلخواه می تونید از الگوی تنگ اولیه یا فون استفاده کنید.که آموزش هر دو در سایت بانوکده موجود است.

پس الگوی فون را از اینجا مشاهده کنید. 

در قسمت پشت تغییری نداریم در قسمت جلو تغییرات را انجام می دهیم.

خط کمر را تقسیم بر سه کرده علامت بزنید خط لبه دامن را هم تقسیم بر سه کرده علامت بزنید.

حالا خط 1/3 اول رو به هم وصل کنید.

این خط را برش بزنید مثل پیلی دادن عمل می کنیم.

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

 حالا خط پیلی را ببرید.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

از خط برش در پای الگو چهار تا 7سانت علامت زده. 

از لبه کمر 4سانت علامت زده به 7سانت اول وصل کنید. 

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

از خط،باسن 2سانت بالاتر را علامت بزنید. 

از 7سانت دوم به سمت بالا گونیا کنید. 

 

حالا در قسمت بالا به دو طرف 5سانت علامت زده و به تا 7سانت لبه وصل کنید.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

حالا قسمت اخر پیلی رو رسم کنید.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

چون پیلی دو قلو می خواهیم خط 1-2و خط3-4را روی خط 5-6اتو کرده و این خط (1-2)را تا روی باسن می دوزیم.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

پشت کار و محل دوخت را مشاهده فرمایید.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

روی کار.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

در بعضی از مدل ها از ترکیب هر دو پیلی استفاده می شود مثل دو مدل زیر که از ترکیب پیلی دوقلو در وسط و پیلی یک طرفه در طرفین استفاده شده.

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

,آموزش خیاطی,سایت آموزش خیاطی,بانوکده

 

منبع: کانال آموزش نازک دوزی فرشته

khayatinazokdoz@ 

.

منبع : banookade.ir

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :