ساخت شمع ساده - خانه داری آکا
مراحل انجام کار,سازی ساخت شمع ساده,رنگ مخصوص,وسایل لازم,خانه داری,تکه,پارافین,فتیله

خانه داری - شمع سازی - ساخت شمع ساده

وسایل لازم:
- پارافین
- رنگ مخصوص شمع
- فتیله
- قالب در اشکال مختلف( قالب های یک تکه یا دو تکه)
مراحل انجام کار...

۱- ابتدا قالب را فتیله گذاری کنید.
۲- پارافین مذاب را به رنگ دلخواه درآورید و درون قالب بریزید و بگذارید کاملاً سرد شود.( در قالب های یک تکه، فتیله گذاری در پایان کار انجام می شود.)
۳- شمع را از قالب جدا کنید
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :