ساخت شمع جامد
داده به صورتی که ظرف دوم بوسیله بخار آب ظرف اول حرارت,کاملاً سوراخ مخصوص فتیله کاملاً گرفته شود,صورت که درون ظرفی آب ریخته و ظرف دیگری بالای,قالب را بوسیله روغن

شمع جامد (معمولی)

مواد لازم:

پارافین جامد معمولی یا کریستال

فتیله

قالب

رنگ مخصوص شمع سازی

روغن مایع یا پارافین مایعابتدا برای آب کردن قطعاتی از پارافین باید از روش بن ماری استفاده کنیم. به این صورت که درون ظرفی آب ریخته و ظرف دیگری بالای آن قرار داده به صورتی که ظرف دوم بوسیله بخار آب ظرف اول حرارت ببیند.

پارافین جامد را به این طریق در ظرف دوم آب می کنیم. وقتی که پارافین کاملاً حل شد، مقداری رنگ دلخواه به آن اضافه می کنیم.

قالب را بوسیله روغن مایع کاملاً چرب کرده و فتیله آماده شده را از قالب رد کرده و انتهای آن را بوسیله خمیر گل چینی، به قالب متصل می کنیم به طوریکه کاملاً سوراخ مخصوص فتیله کاملاً گرفته شود.

حال بوسیله پارافین آب شده قالب را پر می کنیم. برای سرعت بخشیدن به فرایند جامد شدن شمع می توانید قالب را برای چند دقیقه درون یخچال قرار دهیم. بعد از سفت شدن شمع با جدا کردن خمیر گل چینی به راحتی می توان شمع را از قالب بیرون آورد.

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :