تقسیم بندی در هنر دکوراسیون یکی از مهمترین و حساس ترین قسمتهای کار است چرا که با کوچکترین اشتباهی در محاسبات و پیش بینی ها ،یک دکوراسیون ایده آل و مناسب ،به چیدمانی بد شکل و غیر اصولی تبدیل می شود.
 تقسیم بندی در هنر دکوراسیون یکی از مهمترین و حساس ترین قسمتهای کار است چرا که با کوچکترین اشتباهی در محاسبات و پیش بینی ها ،یک دکوراسیون ایده آل و مناسب ،به چیدمانی بد شکل و غیر اصولی تبدیل می شود.

به گزارش روزگارنو، با توجه به آپارتمان نشینی های امروز مردم کشورمان و مستقر شدن آنها در فضاهای کوچک،گاهی سالنهای خانه به گونه ای است که سالن یکسره بوده و فضای محل پذیرایی و نشینمن از هم قابل تفکیک نیست.بنابراین وسایل را باید طوری چید و تزئین کرد که بتوان به طور کامل از تمام فضای آنها استفاده کرد.

امروز تصمیم داریم تا تکنینکی را به شما آموزش دهیم تا بوسیله آن بتوانید مدیریت

تکنیک, تقسیم بندی, فضای نشیمن

تکنیک, تقسیم بندی, فضای نشیمن
گردآوری خانه داری آکاایران
منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :