فنگ شویی در حمام و دستشویی + عکس - دکوراسیون
بنابراین باید دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گیرد. همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید, وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژی شما شده و عنصر آب, شنگ چی( انرژی مبنابراین باید دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گیرد. همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید، وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژی شما شده و عنصر آب، شنگ چی( انرژی مثبت) شما را جذب می کند چرا که ویژگی عنصر آب این گونه است. همچنین ماهیت دستشویی به گونه ای است که انرژی چی نمی تواند به راحتی در آن جریان داشته باشد و اصولاً حمام و دستشویی منفعل هستند و کاملاً تحت کنترل عنصر آب قرار دارند.

 اگر از فنگ شویی در این ناحیه استفاده نگردد، ممکن است که انرژی منفی( شاچی) در محیط به جریان افتد و تأثیرات منتفی جریان مذکور به طور مستقیم بر ساکنان خانه وارد شود.

 از طرفی آبی که در جریان باشد، خصوصاً در مسیری که به خارج از خانه هدایت می گردد، می تواند انرژی مثبت به وجود آمده در محیط خانه را به همراه خود خارج کند و آرامش، آسایش و سعادت خانوادگی را از بین ببرد. از این رو جایگاهی مناسب برای حمام و دستشویی لازم بوده و رنگ آمیزی در چیدمان صحیح، محیط را برای شما مناسب و در موقعیت صحیح فنگ شویی قرار می دهد. دستشویی نباید کنار آشپزخانه یا وسط خانه قرار بگیرد. دستشویی نباید به طور مستقیم در برابر درب ورودی قرار گیرد.

دستشویی نباید کنار درب ورودی قرار بگیرد. دستشویی نباید متصل به اتاق نشیمن باشد. یک چهارپایه چوبی و وسایل چوبی مختلف در حمام و دستشویی، فنگ شویی ایده آل را مهیا می کند( در چرخه سازنده عناصر، آب چوب را تغذیه می کند و در مسیر مناسب طبیعی خود قرار دارند، یعنی قرار گرفتن این دو عنصر کنار هم، ایده آل چرخه سازنده عناصر است). استفاده از آینه در حمام و دستشویی توصیه می شود چرا که مانع به هدر رفتن انرژی مثبت( شنگ چی) شده و از پدید آمدن فضای مرده و انرژی منفی( شاچی) جلوگیری می کند. امروزه در بسیاری از طراحی های داخلی منازل متأسفانه از پنجره در حمام استفاده نمی شود.

 بنابراین توصیه می شود از چهار آینه رو به روی هم در حمام استفاده کنید یا حداقل آینه ای که در دسترس دارید را در این محیط قرار دهید. آینه ها انرژی مثبت چی را به جریان انداخته و حتی بوی نامطبوع را نیز از بین می برند. تعجب نکنید، فنگ شویی این چنین عمل می کند.

 از گیاهان سبز به طور ثابت یا آویزان استفاده نمایید. گیاهان زنده و سر سبز در حمام باعث تولید عنصر چوب و طبیعت شده و در کنار عنصر آب بسیار مؤثر عمل می کنند. بنابراین انرژی مثبت چی( شنگ چی) به جریان می افتد.

فنگ شویی
فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


فنگ شویی


rouzegareno.ir

گردآوری خانه داری آکاایران
منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :