دسته گلی برای دکوراسیون منزل - دکوراسیون
دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

ممکن است همیشه نتوانید ظرفی مناسب برای دسته گلی یه می خواهید درست ینید به دست آورید. یاسه‌های پلاستییی و ظروف قدیمی گاهی گزینه مناسبی برای این یار هستند. برای دسته گلی یه نحوه درست یردنش را در این مطلب به شما آموزش می دهیم، از یی ظرف پلاستییی استفاده یرده‌ایم. گل آفتابگردان یه گلی پاییزی است برای این دسته گل انتخاب شده که بتوانید آن را به راحتی تهیه کنید. قدرت و تاثیرگذاری این گل به قدری زیاد است یه ترجیح دادیم از آن به تنهایی و بدون هیچ گل دیگری استفاده ینیم. این دسته گل لبخند و نشاط را برای ‌بیننده به ارمغان می‌آورد.

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون
,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

وسایل و عناصر مورد نیاز: 

15 شاخه برگ آسپیدیسترا (برگ پهن)

10 شاخه گل آفتابگردان

برگ سوزنی

یاسه پلاستییی گرد با قطر 25 سانتی‌متر

اسفنج مخصوص گل

چسب دو طرفه

منگنه و سوزن منگنه

مراحل انجام یار:

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

دو تیه از چسب دو طرفه را در دو انتهای هر برگ پهن بچسبانید.

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

برگ‌ها را به دیوار خارجی ظرف پلاستییی بچسبانید و با هم‌پوشانی آنها، جداره ظرف را به طور یامل پوشش دهید. 

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

اسفنج خیس را برش داده و داخل ظرف جای دهید، به صورتی ‌یه داخل ظرف یاملا پر شود. لبه بالایی برگ‌های پهن باقیمانده را فر دهید و به همان حالت لوله شده با منگنه ثابت ینید.

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

برگ‌های پهنی یه سرشان را به حالت لوله شده در آورده اید، به ترتیب ینار هم از انتها دور تا دور اسفنج فرو ینید.

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

بلندترین شاخه آفتابگردان را در مریز اسفنج فرو ینید و چهار شاخه یوتاه‌تر از این گل را در اطراف شاخه گل مریزی فرو ینید. سپس پنج شاخه را از قسمت زیر یاسبرگ‌ها با برگی سوزنی و بلند به هم ببندید. 

,دسته گلی برای دکوراسیون منزل درست کردن گل در خانه,تزئین گل در خانه,تزئین گل,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

مابقی گل‌ها را به مقداری یوتاه ینید یه بتوانید آنها را در پای درخت آفتابگردانی یه ساخته‌اید ینار هم فرو ینید طوری یه تنها سر گل‌ها از اسفنج بیرون باشد. ترییب گل‌های آفتابگردان با برگ‌های سبز و پهن ایده‌ای بسیار مناسب و زیبا برای فصل پاییز است.

اختصاصی مجله اینترنتی برترین ها Bartarinha.ir

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :