فنگ شویی - اصول و نکات مهم در فنگ شویی - دکوراسیون
اصول مهم فنگ شویی = به کارگیری فنگ شویی اضافه کردن اشیای اضافی به لوازم خانه نیست,

آکایران : 

آکاایران: فنگ شویی

 

اصول مهم فنگ شویی

 

بنا به گزارش آکاایران : » به کارگیری فنگ شویی اضافه کردن اشیای اضافی به لوازم خانه نیست.

 

» فنگ شویی توصیه نمیکند که قواعد آن موبه مو اجرا شود ، این اصول را فقط در اتاق هایی به کار برید که فکر میکنید لازم است.

 

» هر وسیله شکسته ، خراب و بی استفاده را بازبینی کنید و شهامت دور ریختن یا تعمیر مجدد آن را داشته باشید.

 

» وسایلی را که از آنها خوشتان نمی آید در کمدهایتان انبار نکنید.

 

» از بی نظمی بپرهیزید ، هوا را تهویه کنید و به طور مرتب خانه را نظافت کنید تا انرژی مثبت آزادانه جریان یابد.

 

» فنگ شویی پیروی از خرافات و موهوم پرستی های چین باستان نیست ، مدیتیشن و تمرین روحی نیست ، روشی زودگذر و دوره ای نیست ، جادو هم نیست بلکه هنری است ساده ، انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط ، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که با انواع سبک های دکوراسیون سازگاری دارد.

 

 

 

منبع :

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :