فنگ شویی - چرخه سازنده و چرخه مخرب و تضاد عناصر در فنگ شویی - دکوراسیون
چرخه فنگ شویی = عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر باشند و در غیر اینصورت اگر در چرخه جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این چرخه مشکل زا و مخرب خواهد شد

آکایران : 

 

آکاایران: فنگ شویی

 

عناصر در فنگ شویی

 

بنا به گزارش آکاایران : بخش عمده فنگ شویی بر روابط میان نیروهای طبیعت استوار است که با ۵ عنصر ( ووشینگ WuShing ) نشان داده میشود.

 

در سنت غربی ها از 4 عنصر خاک.هوا.اب.اتش نام برده میشود اما در فرهنگ شرقی این عناصر 5 تا هستند که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند ، شرقی ها معتقدند این عناصر نشانگر تغییرات بوده و به ترتیب آب SHUI » چوب MU » آتش HOU » خاک TU » فلز CHIN یکدیگر را میسازند.

 

چرخه سازنده و چرخه مخرب در فنگ شویی

 

چرخه سازنده : این چرخه با عنصر آب اغاز میشود و عبارتست از : آب . چوب . آتش . خاک . فلز

 

آب : آب چوب را تغذیه میکند » چوب : چوب سوخت آتش است » آتش : آتش خاک را بصورت خاکستر بوجود میاورد » خاک : خاک فلز را ایجاد میکند » فلز : فلز میتواند به شکل اب مایع شود.

 

این عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر و بصورت شکل بالا باشند و در غیر اینصورت ، در چرخه بالا جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این چرخه به چرخه ای مشکل زا و مخرب تبدیل خواهد شد.

 

چرخه مخرب اینگونه عمل خواهد کرد : آب آتش را خاموش میکند » آتش فلز را ذوب خواهد کرد » خاک آب را آلوده خواهد کرد » فلز چوب را خواهد برید » چوب خاک را فرسوده خواهد کرد.

 

در صورت تضاد عناصر باید با افزودن عنصری جدید مابین این عناصر تضاد را از بین برد

 

مثال : اگر در اشپزخانه ای میان گاز ( تحت عنصر اتش ) و سینک ظرف شویی (  تحت عنصر اب ) فاصله ای وجود نداشته باشد چرخه ای مخرب ایجاد خواهد شد ، با توجه به شکل بالا عنصر هماهنگ میان اب و اتش عنصر چوب است ، با توجه به جدول بخش عناصر و جهت ها میتوان از نمادهای عنصر چوب استفاده کرد ، مانند وسیله ای مستطیل شکل یا استفاده از رنگ ابی و سبز یا مجسمه اژدها و … و یا حتی خود چوب ! و هر وسیله ای که تحت عنصر چوب میباشد.

 

 نمونه از راهکارها برای هماهنگی بین عناصر

 

تضاد اب و آتش » استفاده از عنصر چوب ، تضاد چوب و فلز » استفاده از عنصر آب

تضاد چوب و خاک » استفاده از عنصر آتش ، تضاد آتش و فلز » استفاده از عنصر خاک

تضاد خاک و آب » استفاده از عنصر فلز

 

منبع :

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :