برای از بین بردن بوی بد فاضلاب چه باید کرد؟
بوی بد فاضلاب و راه سریع از بین بردن بوی بد فاضلاب آشپزخانه و توالت و نکات خانه داری جدید را در اکاایران ببینید

برای از بین بردن بوی بد فاضلاب چه باید کرد؟


,از بین بردن بوی بد فاضلاب , از بین بردن بوی بد فاضلاب خانه , از بین بردن بوی بد فاضلاب توالت ,نکات خانه داری مفید

راه دوم:

 یک کیلو آهک را با 10 لیتر آب مخلوط کرده بعد از چند ساعت آن را تکان داده و از صافی بگذرانید و صاف کرده آن را نه برای مدتی کوتاه برای مدتی دراز در دستشویی تخلیه نمایید.

 راه سوم:

ترکیب نمک و جوش شیرین، محلول بسیار قوی و از بین برنده بوی بد فاضلاب است. یک لیوان نمک و یک لیوان جوش شیرین را به همراه یک کتری آب جوش به داخل چاه فاضلاب بریزید تا از بیرون زدن بوی نامطلوب آن جلوگیری کنید.

برای از بین بردن بوی بد فاضلاب چه باید کرد؟ 4.6/5 95
منبع : نمناک /ن
منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :