چگونگی نگهداری مواد غذایی در یخچال
غذایی در یخچال,ظرف مخصوص,چگونگی,بگذارید,ظرف,غذایی,غذایی در یخچالنان,باشید

چگونگی نگهداری مواد غذایی در یخچال

چگونگی نگهداری مواد غذایی در یخچالنان: نان را در ظرف مخصوص نان در یخچال بگذارید.

اگر فریزر جای کافی دارد، برای نگهداری نان بهتر است.
لبنیات: پنیر نرم، شیر، ماست، پودر شیر و غذاهایی از این دست را با ظرف اصلی خودشان در یخچال نگهداری کنید.
قارچ: قارچ را در پاکتی کاغذی در یخچال قرار دهید.
روغن مایع: شیشه روغن مایع را پس از باز کردن در یخچال نگهداری کنید.
مرکبات: مرکبات را بدون پوشش در یخچال (یا فضای خشک خانه) قرار دهید.
میوه های کال: این میوه ها را اول در دمای اتاق نگه دارید تا برسند، سپس آنها را بدون پوشش در یخچال قرار دهید.
انواع سبزیجات: سبزیجات را در کیسه پلاستیکی بگذارید و درش را محکم ببندید و در قسمت پایین یخچال قرار دهید.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :