به راحتی برای کوچولوهای دوست داشتنی عروسک پرنده با وسایل بسیار ساده بسازید+تصاویر
به راحتی برای کوچولوهای دوست داشتنی عروسک پرنده با وسایل بسیار ساده بسازید+تصاویر -آکا


آکاایران: کاردستی پرنده

کاردستی امروز ما آموزش ساخت پرنده آبی با استفاده از الیاف پشمی  طبیعی کچه دوزی است. کاردستی بسیار ساده و در عین حال زیبا.

آکاایران: به راحتی برای کوچولوهای دوست داشتنی عروسک پرنده با وسایل بسیار ساده بسازید+تصاویر

وسایل مورد نیاز:

سیم

الیاف سفید
الیاف ابی
سوزن
 
مرحله اول: با استفاده از سیم اسکلتای پرنده را مانند تصویر  بسازید.

مرحله دوم: مقداری از الیاف سفید کچه دوزی را برداشته و بر روی اسکلت پاها قرار داده. با سوزن زدن الیاف را بر روی پاها ثابت کنید.

  مرحله سوم: سوزن زدن را تاجی انجام دهید تا فرم کروی شکل بگیرد.

  مرحله چهارم: الیاف را با دست فشرده کنید.

  مرحله پنجم: همان طور که الیاف را با دست فشرده کرده اید با سوزن زدن فرم بدن پرنده را شکل دهید.

 مرحله ششم: مقداری از الیاف سفید رنگ را برداشته بصورت توپک درآورده و بر روی بدن بگذارید و با سوزن زدن سر را بر روی بدن ثابت کنید.


 مرحله هفتم: با استفاده از الیاف آبی تیره کچه دوزی تمام بدن را پوشانده و با سوزن زدن الیاف را ثابت کنید. سپس مقداری از الیاف آبی روشن برداشته زیر سینه پرنده قرار داده و با سوزن زدن آن را متراکم و یک نواخت کنید.

 حال: تکه هایی از الیاف سبز رنگ با اندازه های مختلف را برداشته کف دست غلتانده تا بصورت توپ غیر فشرده ای دربیاید.سپس بر روی سطح بدن با سوزن زدن ثابت کنید.

منبع :

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :