بررسی مهمترین عوامل خطرساز در سبزی خردکن های خانگی
بررسیها نشان می دهد که بسیاری از این تولیدکنندگان ، در شرایط نامطلوب استاندارد و بدون درنظر گرفتن سیستمهای ایمنی لازم، اقدام به تولید این محصول نموده و متاسفانه

چند سالیست که استفاده از سبزی خردکنهای خانگی در بین خانواده های ایرانی رواج یافته و از اینرو تعداد تولیدکنندگان این وسیله نیز بسرعت افزایش یافته است. بررسیها نشان می دهد که بسیاری از این تولیدکنندگان ، در شرایط نامطلوب استاندارد و بدون درنظر گرفتن سیستمهای ایمنی لازم، اقدام به تولید این محصول نموده و متاسفانه آمار تکان دهنده ای از قطع انگشتان و زخمی شدن دست کاربران این وسیله در چندسال گذشته وجود دارد.

بررسی مهمترین عوامل خطرساز در سبزی خردکن های خانگی

سبزی خرد کن آکاالکتریک

همگام با پیگیریهای بی وقفه سازمان ملی استاندارد ایران در راستای تولید استاندارد و ایمنی این وسیله ،در این مبحث قصد داریم تا مهمترین ویژگیهای یک سبزی خردکن استاندارد را نشان دهیم. 

مهمترین مشخصه یک سبزی خردکن استاندارد ، استفاده از سوئیچ قطع بایاس در سیستم راه انداز آن می باشد. به زبان ساده تر ، سیستم الکتریکی کارکرد آن بگونه ای باشد که فقط درصورت بسته شدن در و دریچه های ورودی وخروجی سبزی ، موتور روشن شده و شروع بکار نماید. این سیستم ایمنی باید به گونه ای طراحی شده باشد که تحت هیچ شرایطی حتی درصورت خطا یا اشتباه مصرف کننده ، هنگامی که احتمال تماس دست و انگشتان با تیغه های دستگاه وجود دارد، موتور روشن شود.

متاسفانه تعداد قابل توجهی از سبزی خردکن های موجود در بازار فاقد هرگونه سیستم حفاظتی در بخش در و دریچه خروج سبزی می باشند.

بررسی نتایج آزمون سبزی خردکنهای نمونه برداری شده از سطح بازار ایران تا اردیبهشتماه سال جاری  در آزمایشگاه آروین آزمای سرمد ، متاسفانه نمایشگر وضعیت نگران کننده ایمنی این وسیله می باشد.

 الف) 75% از نمونه ها فاقد هرگونه سیستم حفاظتی در بخش در و دریچه خروج سبزی  ، آزمون شده اند .

ب)  15% از نمونه ها دارای سیستم حفاظتی ایمنی در از بالا هستند اما در خصوص امکان دسترسی به تیغه ها از دریچه خروجی سبزی ، فاقد تمهیدات لازم بوده و یا از روشهای غیر قابل قبولی استفاده کرده اند.

ج) تنها نزدیک به 10% از برندهای تجاری موجود در بازار در این خصوص دارای طراحی قابل قبولی بوده و آزمونهای مربوطه را پاس می کنند.  

در تصویر زیر ،سبزی خردکن مورد آزمون فاقد سیستم حفاظتی در دریچه خروجی سبزی می باشد

بررسی مهمترین عوامل خطرساز در سبزی خردکن های خانگی.

 تهیه و تنظیم : محسن مداحی

arvinazma.ir
منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :