به نقل از آکاایران: روقوری برای تزئین قوری استفاده می شود که هم به صورت پارچه ای و هم به صورت بافتنی می باشد. در این مطلب تصاویری از مدل های جدید و زیبای روقوری را قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر زیبا را تماشا کنید.

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

بافت روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

استفاده از روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

استفاده از روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

مدل های روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

بافت روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

استفاده از روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

انواع روقوری

روقوری,دوخت روقوری,خرید روقوری

بافت روقوری

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران