به نقل از آکاایران: قاشق مرباخوری یکی دیگر از آیتم های درون سرویس های قاشق و چنگال است. این قاشق ها در سایز کوچک هستند ولی کمی بزرگتر از قاشق های چایخوری هستند. با ما همراه شوید و تصاویری از این نمونه قاشق ها را تماشا کنید.

قاشق مربا

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مربا

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

خرید قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

خرید قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

خرید قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مربا

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

خرید قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مرباخوری

مرباخوری,قاشق مرباخوری,خرید قاشق مرباخوری

قاشق مخصوص مربا

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران