روش تمیز کردن لوازم صوتی - خانه داری آکا
تلویزیون را نیز می‌توانید با پارافین مایع براق,ضبط صوت و ویدئویی که رنگ تیره دارند هم مناسب,طرف می‌کند توصیه می‌شود از دستمال حوله‌ای,بگیرید و سپس با پنبه ی آغ

خانه داری - نگهداری از لوازم خانگی -  روش تمیز کردن لوازم صوتی

اثر انگشت بچه‌ها بر صفحه ی تلویزیون منظره ی نازیبایی به‌وجود می‌آورد تلویزیون را هنگام تمیز کردن خاموش کنید. ابتدا با یک دستمال خشک غبار آن را بگیرید و سپس با پنبه ی آغشته به محلول آب و الکل صفحه ی تلویزیون را تمیز کنید. الکل لکّه‌های چرب و اثر انگشت را بر طرف می‌کند. توصیه می‌شود از دستمال حوله‌ای و پرزدار استفاده نکنید. دیواره‌های غیرشیشه‌ای تلویزیون را نیز می‌توانید با پارافین مایع براق کنید و با دستمال خشک چربی اضافی را بگیرید و براق کنید. این روشن برای تمیز کردن ضبط صوت و ویدئویی که رنگ تیره دارند هم مناسب است...

برای تمیز کردن تلویزیون و ضبط صوت ابتدا دستگاه را خاموش کنید. سپس با دستمال خشک گرد و غبار آن را بگیرید و با پنبه ی آغشته به آب و الکل صفحه ی تلویزیون را تمیز کنید. الکل لکه های چرب و اثر انگشت روی شیشه و بدنه ی وسایل صوتی و تصویری را از بین می برد.
ویرایش و تلخیص : آکاایران

منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :