به نقل از آکاایران: برای تعمیر قسمت های مختلف خودروها و یا حتی صافکاری بدنه آنها نیاز به یکسری ابزارآلات مخصوص می باشد. می توان گفت حتی برای یک پنچرگیری ساده نیاز به آچارهای مخصوصی می باشد که به مجموعه ی تمام این اجزا، ابزارآلات اتومبیل گفته می شود. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع ابزارآلات ماشین ها را مشاهده کنید.

ابزار خودرو

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار خودرو

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار ماشین

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار ماشین

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار خودرو

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزار اتومبیل,جعبه ابزار اتومبیل,آچار

ابزارآلات اتومبیل

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران