به نقل از آکاایران: انبر وسیله ای برای گرفتن اشیایی است که آنها را به دلایلی نظیر داغ یا سرد بودن، بهداشت، حفظ اثر انگشت و... نمی توان با دست گرفت.این ابزار از دو اهرم که انتهای آنها به صورت قیچی وار به هم متصل می باشد تشکیل شده است.همچنین انبر را برای استفاده های فنی نظیر خم کردن اشیا استفاده می کنند که به آنها گازانبر می گویند.انبرها انواع مختلف دارند و حتی در آشپزخانه ها برای برداشتن یخ و یا شیرینی ها کاربرد دارند. با ما همراه شوید و این تصاویر از انواع انبر را مشاهده کنید.

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر قفلی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبردست

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر کلاغی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر قفلی

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انواع انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

انبر

انبر,انبردست,انبر قفلی

خرید انواع انبر

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران