توصیه‌های هنگام ترک منزل
خاموش کرده و شیر,خاموش و درصورت امکان جریان برق,گاز,گاز کاملاً ببندید,احتمالی بتوان,وسایل,آنچه باید,اضافی

1. قبل از ترک منزل خود تمامی وسایل غیرضروری الکتریکی را خاموش و درصورت امکان جریان برق آن را از ناحیه فیوز مینیاتوری قطع نمایید.

2. وسایل گرما زا را خاموش کرده و شیر اصلی گاز را از ناحیه بعد از کنتور و یا سیلندر گاز کاملاً ببندید.

3. از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترک منزل کاملاً مطمئن شده یا در صورت امکان شیر کنتور آب را قبل از ترک محل ببندید.

4. قبل از ترک منزل از بسته بودن در‌ و پنجره های خانه اطمینان کامل حاصل کرده و کلید خانه را به سرایدار و یا شخص قابل اطمینان خود بسپارید تا در هنگام وقوع حادثه احتمالی بتوان از آن استفاده کرد.

5. از قراردادن هرگونه وسیله اضافی و یا اثاثیه منزل در بالکن منزل خودداری کنید چرا در اثر وزش باد احتمال سقوط اجسام برروی رهگذران وجود دارد و یا در اثر افتادن مواد آتش زنه امکان آتش سوزی میسر می باشد.

6. از نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جداً‌ خودداری نموده و اینگونه وسایل را در خارج از محیط منزل به مکانی مناسب انتقال دهید.

7. اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم با ارزش خود را در محلی امن و مناسب نگهداری نمایید.

توصیه‌های ایمنی به هنگام ترک منزل در ایام نوروز,توصیه های نوروزی,ترک منزل در نوروز, توصیه‌های هنگام ترک منزل در ایام نوروز, ترک منزل, وسایل غیرضروری الکتریکی, فیوز مینیاتوری, شیر اصلی گاز, سیلندر گاز, بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد, ترک منزل, بسته بودن در ‌و پنجره های خانه, هنگام وقوع حادثه احتمالی, وسیله اضافی و یا اثاثیه منزل, بالکن منزل, نگهداری ظروف, مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز, اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم با ارزش خود, وسایل غیرضروری الکتریکی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, مهارتهای زندگی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='نکات خانه داری' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='ریز نکته های خانه داری-1 ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/nokte1-8848.html'>نکته های خانه داری</a></strong>, آنچه باید در نوروز بدانیم, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='نکات ایمنی' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/imeni1/'>نکات ایمنی</a></strong> در نوروزتوصیه‌های ایمنی به هنگام ترک منزل در ایام نوروز,توصیه های نوروزی,ترک منزل در نوروز, توصیه‌های هنگام ترک منزل در ایام نوروز, ترک منزل, وسایل غیرضروری الکتریکی, فیوز مینیاتوری, شیر اصلی گاز, سیلندر گاز, بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد, ترک منزل, بسته بودن در ‌و پنجره های خانه, هنگام وقوع حادثه احتمالی, وسیله اضافی و یا اثاثیه منزل, بالکن منزل, نگهداری ظروف, مواد قابل اشتعال و یا کپسول گاز, اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم با ارزش خود, وسایل غیرضروری الکتریکی, اسرار <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='خانه داری' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, مهارتهای زندگی, نکات خانه داری, نکته های خانه داری, آنچه باید در نوروز بدانیم, نکات ایمنی در نوروزگردآوری خانه داری آکاایران
منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :